Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 5)
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 5)
 • 01:45
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
 • 02:40
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)
 • 03:35
  Sự Gắn Kết (Tập 3)
  Sự Gắn Kết (Tập 3)
 • 04:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 18)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 18)
 • 05:00
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 5)
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 5)
 • 06:00
  Nông Trại Cứu Hộ (Tập 8)
  Nông Trại Cứu Hộ (Tập 8)
 • 07:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
 • • LIVE
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)
 • 08:50
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 8)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 8)
 • 09:45
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 3)
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 3)
 • 10:40
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)
 • 11:35
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 6)
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 6)
 • 12:30
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)
 • 13:25
  Sự Gắn Kết (Tập 4)
  Sự Gắn Kết (Tập 4)
 • 14:20
  Đại Cương Về Loài Chó (Tập 1)
  Đại Cương Về Loài Chó (Tập 1)
 • 15:15
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
 • 16:10
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
 • 17:05
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
 • 17:32
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
 • 18:00
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 6)
  Thám Hiểm Cùng Mungo (Tập 6)
 • 19:00
  Những Cuộc Tấn Công Đồng Loạt Trong Tự Nhiên (Tập 1)
  Những Cuộc Tấn Công Đồng Loạt Trong Tự Nhiên (Tập 1)
 • 20:00
  Những Hành Vi Xấu Của Thực Vật (Tập 1)
  Những Hành Vi Xấu Của Thực Vật (Tập 1)
 • 21:00
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 7)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 7)
 • 21:30
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 8)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 8)
 • 22:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 9)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 9)
 • 23:00
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 4)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 4)
 • 23:55
  Sự Gắn Kết (Tập 4)
  Sự Gắn Kết (Tập 4)

Animal Planet
Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 2)

07:55
30/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật