Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Nỗi Sợ Hãi Động Vật Tột Cùng Của Tôi (Tập 7)

Yêu thích

Nỗi Sợ Hãi Động Vật Tột Cùng Của Tôi (Tập 7)

Thời gian chiếu: 23:45 11/10/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Mỗi tập sẽ tập trung vào 3 bệnh nhân mang trong mình nỗi sợ một loài động vật. Bác sĩ Robin Zasio sẽ giúp họ vượt qua các nỗi sợ hãi khác nhau bằng biện pháp tiếp xúc trong 5 ngày điều trị.