Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Trận Chiến Chó Mèo (Tập 7)

Yêu thích

Trận Chiến Chó Mèo (Tập 7)

Thời gian chiếu: 12:45 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Điều gì sẽ xảy ra khi chó và mèo sống chung dưới một mái nhà?Jackson Galaxy và Zoe Sandor sẽ đến thăm các gia đình để đánh giá tình hình, rồi cùng tìm giải pháp để mang đến cuộc sống hòa thuận cho những con vật cưng và người chủ của chúng.