Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Vùng Đất Của Hổ

Yêu thích

Vùng Đất Của Hổ

Thời gian chiếu: 10:00 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Một thế kỷ trước, trên Trái đất có hơn 100.000 con hổ. Ngày nay, con số đó còn chưa đến 4.000, và tất cả đang gặp nguy hiểm. Chương trình cho ta biết những mối đe dọa mà sinh vật oai hùng này đang gặp phải.