Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 41
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 42
 • 01:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
 • 01:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 17)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 17)
 • 02:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 85
 • 03:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 03:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 04:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 04:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
 • 05:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
 • 05:30
  Horimiya
  Tập 5
 • 06:00
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
 • 06:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 10
 • 07:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 9
 • 07:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 10
 • 08:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 4
 • 08:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 5
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 16)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 16)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 39
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 40
 • 10:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 10
 • 11:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 9
 • 11:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 10
 • 12:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 4
 • 12:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 5
 • 13:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 16)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 16)
 • 13:30
  Horimiya
  Tập 4
 • 14:00
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
  Thuần Thú Sư (Tập 13)
 • 14:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 10
 • 15:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 9
 • 15:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 10
 • 16:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 4
 • 16:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 5
 • • LIVE
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
 • 17:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 10
 • 18:00
  Horimiya
  Tập 5
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 41
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 42
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 17)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 17)
 • 20:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 85
 • 20:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 86
 • 21:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 21:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88
 • 22:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 11)
 • 22:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 12)
 • 23:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 87
 • 23:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 88

Animax
Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân - Tập 9

17:00
12/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật