Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 83
 • 01:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 15
 • 01:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 16
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 02:30
  Naruto (Tập 61)
  Naruto (Tập 61)
 • 03:00
  Naruto (Tập 62)
  Naruto (Tập 62)
 • 03:30
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 04:00
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)
 • 04:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 15
 • 05:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 16
 • 05:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
 • 06:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 07:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 13
 • 07:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 14
 • 08:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 08:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 09:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 09:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 80
 • 10:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 81
 • 10:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 11:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 13
 • 11:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 14
 • 12:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 12:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 13:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 13:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 2
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
 • 14:30
  Horimiya
  Tập 1
 • 15:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 13
 • 15:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 14
 • 16:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 16:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 17:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 34
 • 17:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 35
 • 18:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 82
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 83
 • 19:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 20:00
  Naruto (Tập 61)
  Naruto (Tập 61)
 • 20:30
  Naruto (Tập 62)
  Naruto (Tập 62)
 • 21:00
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 21:30
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)
 • 22:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 15
 • • LIVE
  Thất Hình Đại Tội
 • 23:00
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 23:30
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)

Animax
Thất Hình Đại Tội - Tập 16

22:30
01/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật