Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Lời Nói Dối Chân Thật (Tập 40)

Yêu thích

Lời Nói Dối Chân Thật (Tập 40)

Thời gian chiếu: 21:00 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

“Lời nói dối chân thật” là hành trình khám phá sự thật của cô gái Đàm Đậu Đậu (Phan Chi Lâm đóng). Vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống của Đậu Đậu bị xáo trộn hoàn toàn khi nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh từ người bạn trai đã đào hôn từ 7 năm trước. Dự cảm không lành thôi thúc Đậu Đậu lên đường tìm lại người đã phụ bạc cô.