Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 7 - Tập 23)

Yêu thích

Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 7 - Tập 23)

Thời gian chiếu: 13:55 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Là một trong những chương trình truyền hình thực tế về thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ dựa trên show truyền hình Sasuke của Nhật Bản. Chương trình dành cho những ai yêu thích sự kịch tính và muốn thử thách giới hạn của bản thân.