Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 8 - Tập 29)

Yêu thích

Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 8 - Tập 29)

Thời gian chiếu: 13:50 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chiến Binh Ninja Mỹ là một trong những chương trình truyền hình thực tế về thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ dựa trên show truyền hình Sasuke của Nhật Bản. Chương trình dành cho những ai yêu thích sự kịch tính và muốn thử thách giới hạn của bản thân.