Sorry, this video is not available in your country.

AXN Đừng Chớp Mắt (Tập 3)

Yêu thích

Đừng Chớp Mắt (Tập 3)

Thời gian chiếu: 07:40 08/12/2018 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Chương trình dẫn dắt khán giả vào thế giới của các ảo thuật gia đường phố,chứng kiến họ mê hoặc người xem, kể cả các ngôi sao phim ảnh và truyền hình,khiến ta không dám rời mắt khỏi những gì đang diễn ra.