Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 01:25
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
 • 02:20
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 03:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 04:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crossroads
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
 • 06:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 07:40
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 09:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 10:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 11:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Perception
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 11:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 12:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Carrie's Caller
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Means To An End
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 14:35
  Cú Ngã (Phần 9)
  Princess Camille Is Here
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 15:30
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Many Firsts But Don't Be Last
 • 16:25
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  A Stab In The Dark Web
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  The Following Sea
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Misplaced Targets
 • 19:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  Big Ball Bromance
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 19:50
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Episode 20
 • 20:15
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Patience, Is The New Me
 • 21:45
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 15
 • 22:40
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Sudden Death
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • • LIVE
  Lính Mới (Phần 5)
FBI (Phần 4 - Tập 12)
Thời gian chiếu: 10:10 07/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sê-ri với tiết tấu nhanh về hoạt động bên trong của văn phòng FBI ở New York. Đơn vị ưu tú này mang tất cả tài năng, trí tuệ và chuyên môn kỹ thuật của mình để phá các vụ án lớn, giữ an toàn cho New York và nước Mỹ.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật