Sorry, this video is not available in your country.

AXN Hình Ảnh Chộp Được Qua Máy Quay, Người Dẫn: Nick Cannon (Phần 2 - Tập 11)

Yêu thích

Hình Ảnh Chộp Được Qua Máy Quay, Người Dẫn: Nick Cannon (Phần 2 - Tập 11)

Thời gian chiếu: 20:10 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Nếu các bức hình đáng giá bằng cả ngàn từ ngữ thì một đoạn video sẽ đáng giá thế nào? Người dẫn Nick Cannon sẽ đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác thông qua một loạt video trích xuất từ máy quay, điện thoại di động, camera an ninh...