Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Keep It Real
 • 01:25
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Lost Things
 • 02:20
  Cú Ngã (Phần 8)
  Swole Daddy Issues
 • 03:15
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Unhinged
 • 04:10
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
  Fite Nite
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Keep It Real
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 8)
  Swole Daddy Issues
 • 06:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Leader Of The Pack
 • 07:40
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Unhinged
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Cavallino Rampante
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 09:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Lost Things
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 10:10
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Leader Of The Pack
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 11:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Under The Influence
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 11:50
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Unhinged
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 12:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Lost Things
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Cavallino Rampante
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 14:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Under The Influence
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 15:30
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Unhinged
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 16:25
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Leader Of The Pack
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Golden Bird
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
  Fite Nite
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
 • 19:00
  Cú Ngã (Phần 8)
  The Road To Redemption
  Cú Ngã (Phần 8)
 • • LIVE
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 20:50
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Lovesick
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 21:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Episode 13
 • 22:40
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Rex To Riches
  Hudson Và Rex (Phần 4)
 • 23:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Episode 13
Lính Mới (Phần 5 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 14:30 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút

John Nolan, lính mới già nhất LAPD, sử dụng kinh nghiệm, quyết tâm và khiếu hài hước của mình để theo kịp những tân binh trẻ hơn anh 20 tuổi.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật