Sorry, this video is not available in your country.

AXN Lòng Quả Cảm (Phần 1 - Tập 4)

Yêu thích

Lòng Quả Cảm (Phần 1 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 06:50 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim xoay quanh một căn cứ quân sự của Mỹ, nơi chuyên đào tạo các phi công ưu tú thực hiện nhiệm vụ bí mật. Ở đó, ranh giới giữa kỷ luật quân đội và dục vọng của con người được coi là thử thách không hề dễ dàng với bất cứ ai.