Sorry, this video is not available in your country.

AXN Mạo Hiểm Tối Đa (Tập 1)

Yêu thích

Mạo Hiểm Tối Đa (Tập 1)

Thời gian chiếu: 22:55 06/12/2018 Thời lượng dự kiến: 115 phút

Alain Moreau không biết đến sự tồn tại của người em sinh đôi cho đến khi người đó chết trên phố. Bí mật gia đình được hé mở, anh đến New York và phát hiện em anh dính dáng đến mafia Nga. Cùng với bạn gái của em, Alain dùng danh tính em trai để xâm nhập và trả thù cho em mình.