Sorry, this video is not available in your country.

AXN Quantico (Phần 2)

Yêu thích

Quantico (Phần 2)

Thời gian chiếu: 15:00 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Một nhóm người đến căn cứ Quantico của FBI để dự khóa huấn luyện. Họ là những người giỏi nhất, thông minh nhất, sáng dạ nhất nhưng lại bị nghi ngờ là kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố lớn nhất ở New York City sau sự kiện 11/9.