Sorry, this video is not available in your country.

AXN Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 12)

Yêu thích

Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 12)

Thời gian chiếu: 19:15 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim nói về một đơn vị của FBI chuyên giải quyết các vụ án nằm bên ngoài nước Mỹ, nhằm giúp các công dân Mỹ thoát khỏi những rắc rối ở nước ngoài.