Sorry, this video is not available in your country.

AXN Xác Ướp

Yêu thích

Xác Ướp

Thời gian chiếu: 22:55 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 145 phút

Do giết Pharaoh Seti, đại tư tế Imhotep bị ướp xác sống và nguyền rủa. Một đoàn săn tìm kho báu phát hiện ra lăng mộ và tình cờ khiến Imhotep sống dậy. Họ phải làm gì để ngăn Imhotep trước khi hắn hủy diệt cả thế giới để trả thù?