Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 2)

Yêu thích

Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã (Tập 2)

Thời gian chiếu: 18:25 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ben Fogle khám phá các vùng hoang dã trên thế giới, từ Mông Cổ tới Alaska, rồi lại New Zealand. Có khi là tới một hòn đảo núi lửa không người sinh sống.