Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới

Yêu thích

Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới

Thời gian chiếu: 20:55 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Dan Snow, Anita Rani và Ade Adepitan vào trong hậu trường để tìm hiểu các hệ thống và những con người đang vận hành những thành phố lớn nhất thế giới.