Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Các Xứ Sở Diệu Kì Theo Mùa

Yêu thích

Các Xứ Sở Diệu Kì Theo Mùa

Thời gian chiếu: 20:00 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Tới với các cảnh quan thay đổi nhanh nhất thế giới, lật mở sự chuyển mình diễn ra hàng năm, và cách muôn loài đương đầu với chúng. Từ Svalbard lạnh giá, tới Okavango lụt lội và New England rực rỡ.