Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)

Yêu thích

Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 16)

Thời gian chiếu: 21:00 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Vòng Bắc Cực, khu vực khắc nghiệt nhất thế giới nhưng vẫn có những con người kiên cường bám trụ, sinh tồn và phát triển dưới cái lạnh âm độ C.