Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 3)

Yêu thích

Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 3)

Thời gian chiếu: 03:20 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sue Perkins thực hiện hành trình để đời dài gần 5.000km đi ngược Mê Kông - dòng sông lớn nhất Đông Nam Á để khám phá cuộc sống và cảnh quan đang thay đổi chóng mặt của nơi đây.