Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Khám Phá Australia Với Simon Reeve (Tập 1)

Yêu thích

Khám Phá Australia Với Simon Reeve (Tập 1)

Thời gian chiếu: 08:40 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Ở phía Tây Australia, Simon gặp gỡ một người tìm vàng hiện đại, từ đó anh bị cuốn vào cơn sốt vàng của thế kỉ 21 đang làm bao người mất ăn mất ngủ.