Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn (Tập 3)

Yêu thích

Phẫu Thuật Cho Động Vật Lớn (Tập 3)

Thời gian chiếu: 11:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Liz Bonnin sẽ tới các công viên quốc gia của châu Phi để chứng kiến các ca phẫu thuật phi thường nhất cho những loài vật to lớn và hung dữ nhất châu lục này.