Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Trái Đất Nguy Hiểm

Yêu thích

Trái Đất Nguy Hiểm

Thời gian chiếu: 16:50 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Dùng công nghệ quay phim hiện đại nhất dể phám phá các hoạt động bên trong các kì quan diệu kì và bí ẩn nhất của tự nhiên.