Sorry, this video is not available in your country.

Box Movie 1 HD Sức Mạnh Nhạc Đồng Quê

Yêu thích

Sức Mạnh Nhạc Đồng Quê

Thời gian chiếu: 12:05 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Bộ phim tôn vinh dòng nhạc đồng quê. Trong phim Kelly Canter - nữ ca sĩ nhạc đồng quê đã hết thời tình cờ gặp gỡ chàng nhạc sĩ trẻ Beau Hutter. Hai người bắt tay hợp tác để khôi phục lại sự nghiệp cho Kelly, dưới sự chỉ đạo của người chồng kiêm nhà quản lý của cô.