Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Steven Universe

Yêu thích

Steven Universe

Thời gian chiếu: 08:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Steven phát hiện ra Ngọc Hồng Lựu có thể thấy trước tương lai, và tò mò về những mối nguy hiểm rình rập xung quanh cậu.