Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Yakka Dee
  Tập 11
 • 00:15
  Tinpo
  Tập 28
 • 00:25
  Jojo Và Bà
  Tập 3
 • 00:35
  Kazoops!
  Tập 58
 • 00:42
  Kazoops!
  Tập 57
 • 00:50
  Bluey
  Tập 32
 • 01:00
  Chào Duggee
  Tập 21
 • 01:07
  Chào Duggee
  Tập 20
 • 01:14
  Chào Duggee
  Tập 19
 • 01:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 40
 • 01:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 39
 • 01:45
  Bluey
  Tập 31
 • 01:52
  Bluey
  Tập 30
 • 02:00
  Thám Hiểm Đại Dương Cùng Andy
  Tập 26
 • 02:15
  Thú Cưng Và Tôi: Những Sinh Vật Tí Hon
  Tập 1
 • 02:30
  Những Người Hùng
  Tập 19
 • 02:55
  Chào Duggee
  Tập 18
 • 03:02
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 03:09
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 03:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 38
 • 03:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 37
 • 03:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 3
 • 03:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 21
 • 03:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 20
 • 04:05
  Nelly Và Nora
  Tập 13
 • 04:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 21
 • 04:20
  Kazoops!
  Tập 56
 • 04:25
  Chân Khủng Long
  Tập 50
 • 04:38
  Tinpo
  Tập 27
 • 04:45
  Tinpo
  Tập 28
 • 04:50
  Bluey
  Tập 29
 • 05:00
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 05:07
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 05:14
  Chào Duggee
  Tập 13
 • 05:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 36
 • 05:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 35
 • 05:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 25
 • 06:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 87
 • 06:10
  Yakka Dee
  Tập 12
 • 06:15
  Tinpo
  Tập 29
 • 06:25
  Jojo Và Bà
  Tập 4
 • 06:35
  Kazoops!
  Tập 59
 • 06:42
  Kazoops!
  Tập 58
 • 06:50
  Bluey
  Tập 33
 • 07:00
  Chào Duggee
  Tập 22
 • 07:07
  Chào Duggee
  Tập 21
 • 07:14
  Chào Duggee
  Tập 20
 • 07:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 07:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 40
 • 07:45
  Bluey
  Tập 32
 • 07:52
  Bluey
  Tập 31
 • 08:00
  Thám Hiểm Đại Dương Cùng Andy
  Tập 27
 • 08:15
  Thú Cưng Và Tôi: Những Sinh Vật Tí Hon
  Tập 2
 • 08:30
  Những Người Hùng
  Tập 20
 • 08:55
  Chào Duggee
  Tập 19
 • 09:02
  Chào Duggee
  Tập 18
 • 09:09
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 09:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 39
 • 09:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 38
 • 09:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 4
 • 09:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 22
 • 09:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 21
 • 10:05
  Nelly Và Nora
  Tập 14
 • 10:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 22
 • 10:20
  Kazoops!
  Tập 57
 • 10:25
  Chân Khủng Long
  Tập 1
 • 10:38
  Tinpo
  Tập 28
 • 10:45
  Tinpo
  Tập 29
 • 10:50
  Bluey
  Tập 30
 • 11:00
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 11:07
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 11:14
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 11:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 37
 • 11:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 36
 • 11:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 26
 • 12:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 87
 • 12:10
  Yakka Dee
  Tập 12
 • 12:15
  Tinpo
  Tập 29
 • 12:25
  Jojo Và Bà
  Tập 4
 • 12:35
  Kazoops!
  Tập 59
 • 12:42
  Kazoops!
  Tập 58
 • 12:50
  Bluey
  Tập 33
 • 13:00
  Chào Duggee
  Tập 22
 • 13:07
  Chào Duggee
  Tập 21
 • 13:14
  Chào Duggee
  Tập 20
 • 13:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 13:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 40
 • 13:45
  Bluey
  Tập 32
 • 13:52
  Bluey
  Tập 31
 • 14:00
  Thám Hiểm Đại Dương Cùng Andy
  Tập 27
 • 14:15
  Thú Cưng Và Tôi: Những Sinh Vật Tí Hon
  Tập 2
 • 14:30
  Những Người Hùng
  Tập 20
 • 14:55
  Chào Duggee
  Tập 19
 • 15:02
  Chào Duggee
  Tập 18
 • 15:09
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 15:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 39
 • 15:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 38
 • 15:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 4
 • 15:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 22
 • 15:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 21
 • 16:05
  Nelly Và Nora
  Tập 14
 • 16:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 22
 • 16:20
  Kazoops!
  Tập 57
 • 16:25
  Chân Khủng Long
  Tập 1
 • 16:38
  Tinpo
  Tập 28
 • 16:45
  Tinpo
  Tập 29
 • 16:50
  Bluey
  Tập 30
 • 17:00
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 17:07
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 17:14
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 17:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 37
 • 17:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 36
 • 17:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 26
 • 18:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 87
 • 18:10
  Yakka Dee
  Tập 12
 • 18:15
  Tinpo
  Tập 29
 • 18:25
  Jojo Và Bà
  Tập 4
 • 18:35
  Kazoops!
  Tập 59
 • 18:42
  Kazoops!
  Tập 58
 • 18:50
  Bluey
  Tập 33
 • 19:00
  Chào Duggee
  Tập 22
 • 19:07
  Chào Duggee
  Tập 21
 • 19:14
  Chào Duggee
  Tập 20
 • 19:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 19:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 40
 • 19:45
  Bluey
  Tập 32
 • 19:52
  Bluey
  Tập 31
 • 20:00
  Thám Hiểm Đại Dương Cùng Andy
  Tập 27
 • 20:15
  Thú Cưng Và Tôi: Những Sinh Vật Tí Hon
  Tập 2
 • 20:30
  Những Người Hùng
  Tập 20
 • 20:55
  Chào Duggee
  Tập 19
 • • LIVE
  Chào Duggee
 • 21:09
  Chào Duggee
  Tập 17
 • 21:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 39
 • 21:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 38
 • 21:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 4
 • 21:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 22
 • 21:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 21
 • 22:05
  Nelly Và Nora
  Tập 14
 • 22:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 22
 • 22:20
  Kazoops!
  Tập 57
 • 22:25
  Chân Khủng Long
  Tập 1
 • 22:38
  Tinpo
  Tập 28
 • 22:45
  Tinpo
  Tập 29
 • 22:50
  Bluey
  Tập 30
 • 23:00
  Chào Duggee
  Tập 16
 • 23:07
  Chào Duggee
  Tập 15
 • 23:14
  Chào Duggee
  Tập 14
 • 23:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 37
 • 23:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 36
 • 23:45
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 26
Charlie Và Lola (Tập 22)
Thời gian chiếu: 20:07 26/11/2022 Thời lượng dự kiến: 13 phút

Đây là hành trình của cậu bé Charlie 7 tuổi, đầy hiếu kì, cùng cô em gái Lola đầy hăm hở, nhưng cũng lém lỉnh trong bộ phim hoạt hình tươi mới, vui vẻ và chứa chan cảm xúc.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật