Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Án Mạng Ở La Rochelle

Yêu thích

Án Mạng Ở La Rochelle

Thời gian chiếu: 07:35 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Một doanh nhân được tìm thấy đã treo cổ trong tháp Saint Nicolas ở La Rochelle, một chữ "A" bằng máu được viết trên trán. Vụ giết người gợi nhớ đến những ngày đen tối trong thế kỷ 17 khi người Công giáo bị hành quyết bởi những cảnh sát đạo Tin Lành.