Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Bịa Chuyện

Yêu thích

Bịa Chuyện

Thời gian chiếu: 07:45 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Ở một ngôi làng nhỏ tại Algeri, anh làm vườn Mounir hay bị chế nhạo vì cô em mê ngủ. Tức tối sự giễu cợt, anh nói dối là cô đã đính ước với 1 thương nhân Châu Âu. Lời nói dối thu hút sự chú ý nhưng cũng làm thay đổi số phận của họ.