Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Mầm Mống Của Sự Câm Lặng

Yêu thích

Mầm Mống Của Sự Câm Lặng

Thời gian chiếu: 12:45 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Một luật sư về quyền con người biến mất trong khi điều tra một nhân vật quân đội cấp cao trong vụ biến mất của một nhóm công dân trẻ. Bị bắt làm việc một mình, điều tra viên phối hợp với cô quyết không từ bỏ vụ án, kể cả khi anh có thể là nạn nhân tiếp theo.