Sorry, this video is not available in your country.

Cinema World Ngọn Tháp Của Suso

Yêu thích

Ngọn Tháp Của Suso

Thời gian chiếu: 22:45 13/06/2018 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Khi người bạn thân Susu qua đời, Cundo trở về nhà sau hơn 10 năm để nói lời vĩnh biệt. Anh khám phá ra rằng Susu muốn xây một ngọn tháp để nhìn cuộc sống từ một góc nhìn khác, Cundo đã thực hiện mong ước của bạn mình.