Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:21
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 01:13
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 02:03
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 02:51
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
 • 03:40
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 3)
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 3)
 • 06:00
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
 • 06:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 07:40
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 08:05
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 08:30
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
 • 09:20
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 10:12
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 11:04
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
  Con Đường Tơ Lụa 2.0 (Tập 2)
 • 11:52
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 12:40
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 13:05
  Can Trường (Tập 4)
  Can Trường (Tập 4)
 • 13:30
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 14:20
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 1)
 • 15:10
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 2)
 • 16:00
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 2)
 • 16:52
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
 • 17:40
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
  Con Gái Tôi Sa Vào Tà Đạo (Tập 3)
 • 18:32
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 1)
 • 19:22
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 2)
 • 20:10
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 21:00
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
 • 21:50
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
  Biết Thế Ở Nhà (Tập 3)
 • 22:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 23:30
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)
  Ngôi Sao Đối Đầu Ẩm Thực: Sinh Tồn (Tập 2)

Discovery Asia

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật