Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông

Yêu thích

Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông

Thời gian chiếu: 09:20 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sông Mê Kông là một trong những con sông dài và có lưu lượng nước đứng thứ 10 trên Thế giới. Không chỉ lớn lao về tầm vóc, sông Mê Kông còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà cho tới nay giới nghiên cứu khoa học cũng chưa thể làm sáng tỏ.