Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
 • 00:45
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
 • 01:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Episode 1
 • 02:00
  Bản Sắc
  Flavors Of Bangkok
 • 02:50
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 11
 • 03:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 12
 • 03:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Episode 3
 • 04:30
  Đài Loan Kỳ Thú
  Yilan
 • 05:30
  Công Ty Tư Vấn Phong Cách Của Aalim Hakim
  Hrithik Roshan
 • 06:00
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
 • 07:15
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Redefining Shangri-La
  Đầu Bếp Xa Xứ
 • 07:40
  Bà Là Nhất
  Shanghai, Day 1
  Bà Là Nhất
 • 08:05
  Bà Là Nhất
  Shanghai Day 2
  Bà Là Nhất
 • 08:30
  Bản Sắc
  Cambodia
  Bản Sắc
 • 09:20
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
 • 09:45
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
 • 10:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 11:00
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
 • 12:15
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Redefining Shangri-La
  Đầu Bếp Xa Xứ
 • 12:40
  Bà Là Nhất
  Shanghai, Day 1
  Bà Là Nhất
 • 13:05
  Bà Là Nhất
  Shanghai Day 2
  Bà Là Nhất
 • 13:30
  Bản Sắc
  Flavors Of Bangkok
  Bản Sắc
 • 14:20
  Bản Sắc
  Cambodia
  Bản Sắc
 • 15:10
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
 • 15:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 12)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 12)
 • 16:00
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Canine Behaviourist
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
 • 16:25
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Paragliding Instructor
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
 • 16:50
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 3)
 • 17:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 18:30
  Ẩm Thực Châu Á
  Malaysia
  Ẩm Thực Châu Á
 • 19:20
  Châu Á Kỳ Thú
  Malaysia
  Châu Á Kỳ Thú
 • 20:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kuala Lumpur Flood Control
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 21:00
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
  Đi Tìm Vị Umami
 • 21:25
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Gaya Island Kota Kinabalu
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
 • 21:50
  Ẩm Thực Châu Á
  Thailand
  Ẩm Thực Châu Á
 • • LIVE
  Ẩm Thực Châu Á
 • 23:30
  Đi Tìm Vị Umami
  Kuala Lumpur - The Maillard
  Đi Tìm Vị Umami
 • 23:55
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Gaya Island Kota Kinabalu
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột

Discovery Asia
Ẩm Thực Châu Á - India

22:40
24/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật