Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi
  Episode 1
 • 01:10
  Tiền Bẩn
  Episode 8
 • 01:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 8
 • 02:00
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Faith
 • 02:50
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
  Mysterious Wilds Of India Part 2
 • 03:40
  Tiền Bẩn
  Episode 7
 • 04:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 7
 • 04:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Ningxia's Field Of Dreams
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Drone Operator
 • 06:00
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 5)
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 5)
 • 06:50
  Khám Phá Trung Quốc
  The Old Town Of Lijiang
 • 07:15
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Borei Keila Phnom Penh
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
 • 07:40
  Du Ngoạn Bãi Biển
  Marinduque
 • 08:30
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Stars
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 09:20
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)
 • 10:10
  Tiền Bẩn (Tập 8)
  Tiền Bẩn (Tập 8)
 • 10:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 8
 • 11:00
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 5)
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 5)
 • 11:50
  Khám Phá Trung Quốc
  The Old Town Of Lijiang
  Khám Phá Trung Quốc
 • 12:15
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
  Borei Keila Phnom Penh
  Triệu Phú Ẩm Thực Khu Ổ Chuột
 • 12:40
  Du Ngoạn Bãi Biển
  Marinduque
  Du Ngoạn Bãi Biển
 • 13:30
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Faith
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 14:20
  Hành Trình Của Ấn Độ
  The Land Of Stars
  Hành Trình Của Ấn Độ
 • 15:10
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
  Mysterious Wilds Of India Part 2
  Thiên Nhiên Ấn Độ Kì Bí
 • • LIVE
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)
 • 16:50
  Tiền Bẩn
  Episode 7
 • 17:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
 • 17:40
  Tiền Bẩn
  Episode 8
 • 18:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 18:30
  Hành Trình Đến Abu Dhabi
  360
 • 19:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 8)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 8)
 • 20:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Finland (Helsinki, Naantali)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 21:00
  Ở Ẩn
  Sarawak
  Ở Ẩn
 • 21:50
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 2
 • 22:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Cambodia (Siem Reap, Battambang)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 23:30
  Ở Ẩn
  Sarawak
  Ở Ẩn

Discovery Asia
Hành Trình Giải Cứu Cá Voi (Tập 1)

16:00
28/05/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật