Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 1
 • 01:10
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 1
 • 02:00
  Đường Lạ (Phần 2)
  Tập 3
 • 02:50
  Hành Trình Tâm Linh
  Tập 5
 • 03:40
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 04:30
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Tập 4
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Phần 1)
  Tập 3
 • 06:00
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa
  Tập 2
 • 06:50
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 3
 • 07:15
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ
  Tập 4
 • • LIVE
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
 • 08:30
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
 • 09:20
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 1
 • 10:10
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
 • 11:00
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa (Tập 2)
 • 11:50
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 3)
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 3)
 • 12:15
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 4)
  Hương Vị Bí Ẩn Miền Đông Bắc Ấn Độ (Tập 4)
 • 12:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 4)
 • 13:30
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 3)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 3)
 • 14:20
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 4)
 • 15:10
  Hành Trình Tâm Linh (Tập 5)
  Hành Trình Tâm Linh (Tập 5)
 • 16:00
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 1
 • 16:50
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
  Tộc Người Bị Lãng Quên Ở Ấn Độ
 • 17:40
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
 • 18:30
  Kiến Tạo Đại Dương (Tập 2)
  Kiến Tạo Đại Dương (Tập 2)
 • 19:20
  Khoa Học Tội Phạm (Phần 1 - Tập 2)
  Khoa Học Tội Phạm (Phần 1 - Tập 2)
 • 20:10
  Khôi Phục Làng Nghề Thủ Công
  Tập 8
 • 20:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 13
 • 21:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 21:50
  Khoa Học Tội Phạm (Phần 1 - Tập 3)
  Khoa Học Tội Phạm (Phần 1 - Tập 3)
 • 22:40
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Tập 1
 • 23:05
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Tập 2
 • 23:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
Tokyo Năm 2020 (Tập 2)
Thời gian chiếu: 18:30 23/06/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật