Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 01:10
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
 • 01:35
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 02:00
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
 • 02:50
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 03:40
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
 • 04:05
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 4)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 4)
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 7)
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 7)
 • 06:00
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 06:50
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 07:15
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 07:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 08:30
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
 • 09:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 10:10
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
 • 10:35
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 11:00
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 11:50
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 12:15
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 12:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 13:30
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
 • 14:20
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
 • 15:10
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 16:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 16:50
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
 • 17:15
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • 17:40
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
 • • LIVE
  Can Trường (Tập 3)
 • 18:30
  Thánh Đường Hagia Sophia
  Thánh Đường Hagia Sophia
 • 19:20
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 20:10
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
 • 21:00
  Bản Sắc (Tập 1)
  Bản Sắc (Tập 1)
 • 21:50
  Bản Sắc (Tập 2)
  Bản Sắc (Tập 2)
 • 22:40
  UAE Từ Trên Không
  UAE Từ Trên Không
 • 23:30
  Bản Sắc (Tập 1)
  Bản Sắc (Tập 1)

Discovery Asia
Can Trường (Tập 3)

18:05
21/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật