Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Đội Khám Phá Bí Ẩn Nhí (Tập 4)

Yêu thích

Đội Khám Phá Bí Ẩn Nhí (Tập 4)

Thời gian chiếu: 12:25 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Adam trở lại cùng một nhóm thợ chế tạo mới tài giỏi, thông minh và rất can đảm. Những đứa trẻ tài năng nhất của quốc gia sẽ có cơ hội thể hiện sự khéo léo đáng kinh ngạc và các kỹ năng về các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học.