Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Khai Phá Vũ Trụ (Phần 3 - Tập 6)

Yêu thích

Khai Phá Vũ Trụ (Phần 3 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 20:05 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Series Khai Phá Vũ Trụ (tên gốc: Strip The Cosmos) sử dụng công nghệ hình ảnh động CGI chân thực đến từng chi tiết để khám phá không khí, lực trường, đá và từng lớp nham thạch của những hành tinh lớn như Mặt trăng, những ngôi sao, hố đen... để tìm hiểu những bí mật ẩn giấu xung quanh nguồn gốc hình thành và quy luật vận hành của vũ trụ.