Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Lời Nguyền Của Tam Giác Bermuda
  Tập 4
 • 01:25
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 2
 • 02:15
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể
  Tập 1
 • 03:05
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 5
 • 03:30
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 6
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 4
 • 04:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 4
 • 05:35
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 2
 • 06:35
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 5
 • 07:00
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 6
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 4
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 4
 • 09:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 4
 • 09:55
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 5
 • 10:20
  Sinh Tồn Ở Borneo
  Tập 6
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 4
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 4
 • 12:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 4
 • 13:15
  Lời Nguyền Của Tam Giác Bermuda
  Tập 4
 • 14:05
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 2
 • 14:55
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể
  Tập 1
 • 15:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 5
 • 16:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 6
 • 17:25
  Vào Nơi Hoang Dã Với Bear Grylls Và Siêu Sao Rajni
  Tập 1
 • • LIVE
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 5
 • 20:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 4
 • 21:00
  Aaron Cần Việc Làm
  Tập 16
 • 21:55
  Những Ông Hoàng Ô Tô
  Tập 3
 • 22:50
  Các Tay Đua Xe Tải Lội Bùn Cự Phách
  Tập 10
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 4
Nhanh Và Ồn Ào (Phần 5 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 03:55 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật