Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 1)

Yêu thích

Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 10:45 12/01/2019 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Chương trình là chuỗi ngày đương đầu với thử thách của ba nhóm thợ mỏ ôm tham vọng làm giàu. Không chỉ phải đối mặt với các sự cố máy móc và thiên nhiên hoang dã, mối quan hệ giữa người với người cũng là một vấn đề mà họ phải vượt qua.