Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Xác Sống (Phần 7 - Tập 1)

Yêu thích

Xác Sống (Phần 7 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 10:05 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Rick và nhóm bất lực trước Negan và Saviors. Những gì Negan sẽ làm sẽ ám ảnh những người sống sót mãi mãi và nhiều điều bất ngờ xảy đến.