Sorry, this video is not available in your country.

Fox Life HD Ông Hoàng Ca Nhạc

Yêu thích

Ông Hoàng Ca Nhạc

Thời gian chiếu: 20:00 13/02/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một bộ phim ca nhạc kể về những câu chuyện xung quanh gia đình người sáng lập ra Công ty giải trí Empire Enterprises trong việc đấu tranh để giành quyền kiểm soát công ty.