Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Ngày Thứ Sáu Kỳ Quái

Yêu thích

Ngày Thứ Sáu Kỳ Quái

Thời gian chiếu: 08:00 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Phim là câu chuyện của hai mẹ con nữ giáo sư Tess Coleman và Anna vào một ngày thứ sáu kỳ lạ. Phép lạ từ đâu đến biến người này thành người kia. Trước đó, tuy là mẹ con nhưng họ lại chẳng hề giống nhau tí nào trong quan điểm sống. Thế nhưng từ khi đổi chỗ cho nhau, những khác biệt về tình yêu, sở thích nghe nhạc, quần áo... giữa hai người đã được hóa giải.