Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports 2 World Judo Tour 2018: Baku

Yêu thích

World Judo Tour 2018: Baku

Thời gian chiếu: 01:00 12/10/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại giải World Judo Tour 2018: Baku.