Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2017/18 Weekly

Yêu thích

Bundesliga 2017/18 Weekly

Thời gian chiếu: 01:00 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong tuần của Bundesliga 2017/18.