Sorry, this video is not available in your country.

HaNoiTV 1 Diên Hy Công Lược (Tập 68)

Yêu thích

Diên Hy Công Lược (Tập 68)

Thời gian chiếu: 19:50 11/02/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phim lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung làm cung nữ để điều tra chân tướng cái chết của người chị gái mình. Phú Sát hoàng hậu là người hiền đức, tuân theo lễ pháp lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối, vì vậy luôn trợ giúp cô. Dưới sự dạy bảo của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng thành và trở thành một nữ quan chính trực, kiên cường, từ bỏ lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn hơn.