Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ (Mùa 13 - Tập 29)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ (Mùa 13 - Tập 29)

Thời gian chiếu: 15:15 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 70 phút

Chương trình nhằm tìm kiếm những tài năng đặc biệt được yêu thích nhất ở Mỹ với giải thưởng lên đến 1 triệu đô.