Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Tập 8)

Yêu thích

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Tập 8)

Thời gian chiếu: 21:30 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên được chuyển thể từ quyển sách cùng tên dựa trên một câu chuyện có thật, được kể lại bởi người con gái thứ hai trong gia đình Ingalls, bà Laura Ingalls.